Platform Ondernemend Utrecht  logo

Platform Ondernemend Utrecht
secretariaat: p/a Lindelaan 17
3828 CD Hoogland
email: contact@ondernemend-utrecht.nl

Nieuws

Januari 2016

Zienswijze POU op Slimme Routes Slim Regelen (SRSRSB)

De leden van het POU hebben met belangstelling kennis genomen van het plan om de mobiliteit in de stad Utrecht tot 2025 vorm te geven. Een prachtig plan op het eerste gezicht, maar bij nadere bestudering zijn we behoorlijk geschrokken. De vragen die gesteld zijn worden (nog) niet beantwoord. Wij hopen dat men zo wijs is het plan aan te houden en eerst behoorlijk te verdiepen en vooral op juistheid te controleren. Daarnaast hebben we een sterke behoefte aan transparantie rondom de gebruikte modellen. E.e.a. kunt u nalezen via de navolgende link.

 

september 2015

Ondernemend Utrecht en de Raad in gesprek over de toekomst van Utrecht als Winkelhart van Nederland

Beste Ondernemers,

Op woensdag 23 september a.s. vindt alweer het vierde gesprek van het Utrechts bedrijfsleven met de Utrechtse raadsleden plaats. Dit keer hebben we het over de uitdaging om Utrecht als Winkelhart van Nederland verder inhoud te geven. Bent u vastgoedeigenenaar / exploitant of (retail) ondernemer, dan bent u bijzonder hartelijk uitgenodigd aanwezig te zijn en deel te nemen aan de discussie. U kunt zich aanmelden via winkelhart@ondernemend-utrecht.nl. Graag o.v.v. uw naam en bedrijf. U ontvangt dan een bevestiging met aanvullende informatie.

Het programma leest via de navolgende link, programma.


Datum:      Woensdag 23 september 2015
Locatie:     Tuinzaal Centraal Museum,Nicolaasdwarsstraat 14, 3512XH, Utrecht
Tijd:            19.30-22.00: inloop, 19.30: start programma, 20.00: einde bijeenkomst 22.00

Wij gaan uit van een mooie opkomst en een helder gesprek, waarin duidelijk wordt wat ondernemers belangrijk vinden voor Utrecht als winkelhart van Nederland.

Graag tot 23 september!

Met vriendelijke groet,

Anton Verbunt,

Platform Ondernemend Utrecht

 

 

mei 2015

Ondernemend Utrecht en de Raad in gesprek over de Noordelijke Randweg Utrecht

Beste Ondernemers,

Op woensdag 10 juni a.s. vindt alweer het derde gesprek van het Utrechts bedrijfsleven met de Utrechtse raadsleden plaats. Dit keer staat de bereikbaarheid centraal. Een breed onderwerp waar we specifiek op ingaan aan de hand van de zo belangrijke Noordelijke Randweg Utrecht (NRU), die er nu echt gaat komen.

De NRU (http://www.utrecht.nl/noordelijke-randweg-utrecht/ ) zal een belangrijke rol spelen om de bereikbaarheid van de Noordkant van Utrecht en de doorstroming tussen de A2, A28 en A27 te verbeteren. Dit zal de drukte aan de Zuidkant van Utrecht enigszins verminderen. Een en ander heeft een grote impact op onze bedrijfsvoering. Snel de stad in en uit bij bijvoorbeeld Lage Weide of Overvecht maakt het leven aangenamer, maar is ook goed voor de omzet!

U begrijpt dit omdat u hier dagelijks mee te maken hebt. De Utrechtse raadsleden willen hier graag meer over weten zodat zij dit in hun besluitvorming en gesprekken met het College kunnen meenemen. Om die reden nodigen wij u als ondernemer van harte uit om uw ideeën en belangen  te vertellen aan de raadsleden. Dat is nodig want het is ingewikkeld om praktisch aan alle wensen te voldoen. Eva Brouwer van RTV Utrecht zal de avond presenteren zodat iedereen zijn of haar verhaal kan doen.

Uw aanwezigheid is belangrijk want als u niet komt dan lijkt het alsof het niet belangrijk is en worden uw belangen misschien vergeten. Dat mag niet gebeuren! Meldt u daarom aan via 10juni@ondernemend-utrecht.nl o.v.v. uw naam en bedrijf. U ontvangt dan een bevestiging met aanvullende informatie.


Datum:      Woensdag 10 juni 2015
Locatie:     Overvecht Vastgoed, Gageldijk 180 te Utrecht
Tijd:         19.00-19.30: inloop, 19.30: start programma, 21.30: einde bijeenkomst

Wij gaan uit van een mooie opkomst en een helder gesprek, waarin duidelijk wordt wat ondernemers belangrijk vinden voor de NRU.

Graag tot 10 juni!

Met vriendelijke groet,

Anton Verbunt,

Platform Ondernemend Utrecht

 

Januari 2015

Op woensdag 18 februari om 19.30 ontmoet het Utrechtse bedrijfsleden de Utrechtse Raadsleden voor de tweede keer. U wordt als Utrechtse ondernemer van harte uitgenodigd aanwezig te zijn.

U kunt zich aanmelden via ikkom18feb@ondernemend-utrecht.nl (a.u.b. uw naam en bedrijf noemen?). De bijeenkomst wordt georganiseerd bij de firma Scherpenzeel gevestigd aan de Proostwetering 30, 3543 AG  UTRECHT. Hebt u een vraag die u een raadslid zou willen stellen dan kan dat door die vraag in uw aanmeldingsmail te stellen.

Het centrale thema van de avond is het digitaal ondernemingsdossier. Na uw aanmelding ontvangt u daar meer informatie over.

Als Platform Ondernemend Utrecht hopen wij u als Utrechtse Ondernemer de 18e februari te mogen ontvangen. Meldt u daarom aan, het is een gouden kans om aandacht voor uw vragen te krijgen, te netwerken en zich op de hoogte te stellen van het digitaal ondernemingsdossier. Een belangrijke nieuwe ontwikkeling waar bedrijven in de stad Utrecht de komende jaren mee te maken krijgen.

Oktober 2014

Eerste ontmoeting Raadsleden Utrecht met Utrechste ondernemers bij Henk van der Wal Transport. 

 

Maart 2014

Op woensdag 5 maart is door POU, MKB Utrecht en VNONCW Midden het grote ondernemersdebat met de Utrechste politiek in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2014 georganiseerd. Dit debat startte om 19.30 in Creative Valley Utrecht, Orteliuslaan 1-27 te Utrecht (kantorenpark Papendorp). Onder leiding van Eva Brouwer werd gepraat over o.a. het 10 punten plan van POU. Er is een rapportage gemaakt door RTV Utrecht die via de navolgende link te bekijken is.

Januari 2014

Vandaag 15 januari is het POU verheugd te melden de nieuwe burgemeester, Jan van Zanen, in haar midden te hebben mogen ontvangen. Los van kennis maken is de gelegenheid gebruikt om het College van B&W en in het bijzonder de wethouder EZ, Mirjam de Rijk, te informeren over de wensen van het utrechtse bedrijfsleven, mede in relatie tot de aankomende verkiezingen. Deze wensen zijn samengevat en overhandigd aan de burgemeester. Via de navolgende link kunt u dit document downloaden en nalezen.

Mei 2013

Binnen het POU leeft de overtuiging dat ondernemerschap in de stad meer aandacht moet krijgen van het College en de wethouder van Economische zaken in het bijzonder. Om die reden heeft het POU 10 punten opgesteld waarvan zij vindt dat deze in de verkiezingsprogramma's voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 een prominente rol moeten spelen. Welke punten dit zijn leest u op de navolgende link.

Juni 2013

Utrecht krijgt een nieuwe burgemeester. Een belangrijke rol. Het POU is van mening dat bij de keuze van een burgemeester veel kwaliteiten van belang zijn. Vanuit het perspectief van ondernemerschap en het belang daarvan voor onze stad is een "ideaal" profiel opgesteld van kwaliteiten die voor een succesvolle burgemeester van belang zijn. De inhoud van het profiel is op de navolgende link te lezen.

Ondernemers zijn optimistisch, er is al genoeg slecht nieuws. Wees dus positief!